Услуги

Преглед от нефролог

Провеждат се специализирани прегледи за установяване на бъбречни заболявания. Прегледът включва целенасочен разговор и установяване на симптоми, свързани с бъбреците и цялата отделителна система. При необходимост се извършва ехоскопия на бъбреците и пикочните пътища. Назначават се лабораторни изследвания. Предписва се терапия и диетичен режим.При някои заболявания се налага и провеждане на функционални тестове за определяне на бъбречната функция и типа на бъбречното увреждане.

Хемодиализа

Хемодиализата е лечебен метод, който замества бъбречната функция. Той се прилага когато собствените бъбреци не работят. Хемодиализата се осъществява извън организма. Кръвта се извежда от тялото и преминава през специална полупропусклива мембрана, през която става отделянето на токсичните отпадни вещества и излишните течности от организма. Диализата се провежда в центъра три пъти седмично по 4 часа.

Перитонеална диализа

Перитонеалната диализа е лечебен метод, който замества частично и поддържа остатъчната бъбречна функция. Тя се осъществява вътре в организма, като очистването става през перитонеума. Това е тънка еластична мембрана, която покрива стените на коремната кухина и вътрешните органи, и е много богато кръвоснабдена. През тази мембрана става отделянето на отпадните вещества и излишните течности. Този метод запазва остатъчната бъбречна функция и производството на урина. Осъществява се в дома на пациента.

Индивидуален лечебен план

За всеки пациент се изготвя индивидуален лечебен план според установеното заболяване. Строго индивидуализираната терапия осигурява оптимална поддръжка на всеки етап от болестта.

Ехография на бъбреци и коремни органи

Ехографското изследване дава възможност да се изобразят бъбреците, пикочните пътища, пикочния мехур, простатата и други вътрешни органи. Изясняват се промени във формата, структурата и функцията им. Изследването е безболезнено и безопасно за пациента.При необходимост се назначават и други образни изследвания, като рентген, компютърна томография, ядреномагнитен резонанс.

Доплер на бъбреци

Доплеровото изследване на бъбреците е специализирано ехографско изследване на кръвоносните съдове. Пулсациите и скоростта на кръвотока в артериите и вените на бъбреците се изобразяват графично и звуково. Чрез това изследване се преценяват нарушения в кръвоснабдяването на тъканите, активни автоимунни процеси, остри реакции на отхвърляне на бъбречния трансплантат.

Урофлоуметрия

Урофлоуметрията е неинвазивно, безболезнено и безопасно изследване на уринния поток. Определя се количеството отделена урина за определено време и скоростта на потока. Този метод дава информация за функцията на долните пикочни пътища (уретра и пикочен мехур). Прилага се и при промяна в големината на простатата.

Консулт по документи

Консултът по документи е преценка на резултатите от направени лабораторни и апаратни изследвания, и друга медицинска документация. Прилага се при трудноподвижни пациенти, както и при пациенти, търсещи допълнително специализирано становище от нефролог.

За Нас

Проф. Валентин Икономов и екипът му извършват диагностика, лечение и профилактика на всички видове бъбречни заболявания и често свързаните с тях високо кръвно налягане, диабетно бъбречно заболяване, повишени мазнини в кръвта, анемия, подагра, протеинурия, костна болест, нарушения на обмяната и бъбречна недостатъчност.

В Бъбречен център се прилагат модерни образни и лабораторни диагностични методи за определяне на здравословното състояние. Заедно с Вас специалистите ще обсъдят индивидуален лечебен план за полагане на навременни грижи с цел избягване и забавяне на усложненията. 

Медицинският екип полага грижи за своите пациенти през всички различни стадии на хроничните бъбречни болести. При окончателно изчерпване на бъбречната функция специалистите в Бъбречен център осъществяват заместителна терапия с хемодиализа или перитонеална диализа.

Екип

Проф. д-р Валентин Икономов, д.м.н.

От 1990г. е научен сътрудник в Научен институт по нефрология, диализа и бъбречна трансплантация в УМБАЛ "Алксандровска", Медицински университет София и завеждащ Клиничен център по хемодиализа в Албена.

Д-р Ивелина Николова

Завършва медицина през 2014г в Медицински факултет към Тракийски университет -Стара Загора, след което е назначена към Клиника по вътрешни болести на МБАЛ „Св. Анна – Варна“.

Повече информация

Д-р Рая Тодорова

Завършва медицина през 2019г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна и става член на БЛС.

Д-р Пламена Светославова

Завършва медицина през 2019г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна. Присъединява се към екипа на Бъбречен център веднага след дипломирането си. Член на БЛС.

Повече информация
Хемодиализа
admin

Горещо време и диализно лечение

Могат ли летните горещини да повлияят хроничните бъбречни заболявания? Външни температури около 40 градуса по Целзий могат да причинят значителни проблеми при влошена функция на

Read More »
peritoneal dialysis
Перитонеална диализа
admin

Перитонеална диализа

Перитонеалната диализа е метод за заместване на бъбречната функция, когато в резултата на заболяване бъбреците са загубили над 80-85% от очистителната си способност. Продължителността на

Read More »