Перитонеална диализа

Перитонеалната диализа е метод за заместване на бъбречната функция, когато в резултата на заболяване бъбреците са загубили над 80-85% от очистителната си способност. Продължителността на живота, след започване на перитонеална диализа, е същата като при хемодиализното лечение. В света има страни, в които с перитонеална диализа се лекуват 60% от пациентите с бъбречна недостатъчност, а […]