fbpx
В Бъбречен център гр. Варна се извършва диагностика, лечение и профилактика на всички видове бъбречни заболявания и свързаните усложнения.
Обадете се
office@kidneycenterbg.com

Последно от блога

Title Image

Проф. д-р Валентин Икономов, д.м.н.

Home  /  Проф. д-р Валентин Икономов, д.м.н.
Проф. д-р Валентин Икономов, д.м.н.
Лекар, специалист по нефрология и вътрешни болести
+359 52 600 002
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Лекар, специалист по нефрология и вътрешни болести, с дългогодишен опит в лечението на всички видове бъбречни заболявания и заместителна терапия на бъбречната функция чрез хемодиализа и перитонеална диализа.

Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1985г. От 1990г. е научен сътрудник в Научен институт по нефрология, диализа и бъбречна трансплантация в УМБАЛ "Алксандровска", Медицински университет София и завеждащ Клиничен център по хемодиализа в Албена. Придобити специалности: вътрешни болести през 1991г. и нефрология през 1993г. В продължение на 14г. е Началник на клиника по Нефрология, остра и перитонеална диализа с дейности афереза и бъбречна трансплантация в УМБАЛ "Св. Марина", Медицински университет Варна. От 2012г. е професор по нефрология. Има над 160 публикации и над 150 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областите хемодиализа, перитонеална диализа, трансплантация на бъбреци и методи за афереза. Член на редакционните колегии на списания: "Нефрология, хемодиализа и трансплантация" "Nephrology in Dialog", изд. Springer "Медицина и фармация" "Варненски нефрологичен форум" "Case Reports in Nephrology and Urology", изд. Karger Организации, в които членува: Българското дружество по нефрология БЛС Българската асоциация по афереза Световната асоциация по афереза (ISFA) Германското дружество по нефрология Европейската асоциация по диализа и трансплантация (EDTA-ERA) Световната и Европейската асоциация за изкуствени органи (ISAO и ESAO) Световната асоциация по нефрология (ISN). Американската асоциаиця по нефрология (ASN)

Specialty Лекар, специалист по нефрология и вътрешни болести
Work Days